Hbit v.o.f, gevestigd aan Valtherblokken-Noord 1 7876 TD Valthermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hbit v.o.f
Valtherblokken-Noord 1
7876 TD Valthermond
+31 (0)6 28883286

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hbit v.o.f verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hbit v.o.f verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Hbit v.o.f analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Hbit v.o.f verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hbit v.o.f neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hbit v.o.f) tussen zit.

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden de volgende computerprogramma’s of systemen gebruikt:

Systeem

Doel

Office 365

Systeem wordt gebruik voor alle e-mail. Gegevens worden bij Office 365 of lokaal op het systeem opgeslagen

Yuki

Dit programma gebruiken wij als boekhoudpakket. Hierin worden je NAW gegevens gebruikt voor het aanmaken van facturen

Enormail

Emaildienst die wij gebruiken voor het geautomatiseerd versturen van emails. Inschrijving voor dit systeem gebeurt uitsluitend met je toestemming. Onder elke email is het mogelijk om je uit te schrijven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hbit v.o.f bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard (vanaf het laatst goedgekeurde belastingjaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Hbit v.o.f verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hbit v.o.f blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Naam

Doel

Belastingdienst

 Uitvoering van de belastingwet

Yuki

 Online boekhoudpakket

Yaarwerk

Administratiekantoor dat onze boekhouding controleert

Enormail

Email dienst voor het geautomatiseerd versturen van e-mails

Paypro

Verwerking van betalingen

Mollie

Verwerking van betalingen

Google

Bijhouden van statistieken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hbit v.o.f gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Hbit v.o.f gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, met welk doeleinde ze geplaatst worden en hoe lang ze worden gebruikt.

Naam

Geplaatst door

Waarvoor

Hoe lang

IDE

Een partner van Hbit

Voor het tonen van gerichte advertenties

1,5 jaar

PHPSESSID

De website die je bezoekt

Voor het bijhouden van sessiegegevens

Sessie

_ga

Een partner van Hbit

Voor het identificeren van unieke bezoekers

2 jaar

_gat

Een partner van Hbit

Voor het reguleren van communicatie met Google Analytics

1 minuut

_gid

Een partner van Hbit

Gebruikt om bezoekers van elkaar te onderscheiden

24 uur

Wij doen ons uiterste best om deze informatie actueel te houden. Mocht u desalniettemin een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt u dit aan ons melden via onze contactpagina.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de namen en links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Hbit v.o.f. heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hbit v.o.f en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hbit v.o.f wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hbit v.o.f neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via ons contactformulier.

Hbit v.o.f. heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SLA overeenkomst met website hoster
 • Periodiek patch en updatebeleid via MainWP
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (hbit.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.